++สนใจส่งสินค้าเข้าร่วมประมูล กรุณาติดต่อ 0-2312-6959-60, 089-0848181 หรือ email : mdoffice@bangkokauctioneers.com ++          ++Interested please contact 086-9777000, 662-3126962 Email : mdoffice@bangkokauctioneers.com ++
 
หน้าหลัก    
   
   
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 4 TON / รถยก 4 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
TOYOTA FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
02-3FD40        s/n / เลขซีเรียล : 11253
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
-
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องดีเซล
Lot No.
-
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 4 TON / รถยก 4 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
TCM FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
FVD40Z2        s/n / เลขซีเรียล : 43551067
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
-
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องดีเซล
Lot No.
141
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 3.5 TON / รถยก 3.5 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
TOYOTA FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
02-7FD35        s/n / เลขซีเรียล : 12099
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
-
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องดีเซล
Lot No.
117
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 3 TON / รถยก 3 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
NISSAN FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
A7ZUG1F2A30D        s/n / เลขซีเรียล : 001418
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
2011
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : -
Lot No.
115
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 3 TON / รถยก 3 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
TCM FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
FD30T3        s/n / เลขซีเรียล : 2N900616
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
-
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องดีเซล
Lot No.
116
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 3 TON / รถยก 3 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
TOYOTA FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
02-7FG30         s/n / เลขซีเรียล : 15062
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
-
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องเบนซิน
Lot No.
114
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 3 TON / รถยก 3 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
TCM FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
FHG30N5         s/n / เลขซีเรียล : 33F10602
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
2000
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : -
Lot No.
142
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 2.8 TON / รถยก 2.8 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
MITSUBISHI FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
FGE28T         s/n / เลขซีเรียล : F36-30006
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
2009
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องเบนซิน
Lot No.
113
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 2.5 TON / รถยก 2.5 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
TCM FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
FG25N3         s/n / เลขซีเรียล : 23M40968
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
-
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องเบนซิน
Lot No.
143
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 2.5 TON / รถยก 2.5 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
TCM FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
FD25T3        s/n / เลขซีเรียล : 2N505872
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
2008
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องดีเซล
Lot No.
144
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 2.5 TON / รถยก 2.5 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
TOYOTA FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
52-8FD25        s/n / เลขซีเรียล : 35368
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
-
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องดีเซล
Lot No.
112
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 2.5 TON / รถยก 2.5 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
TCM FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
FGE25C4      s/n / เลขซีเรียล : 2J400726
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
2012
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องเบนซิน
Lot No.
074
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 2.5 TON / รถยก 2.5 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
MITSUBISHI FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
FD25T        s/n / เลขซีเรียล : F18B-22477
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
2001
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องดีเซล
Lot No.
109
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 2 TON / รถยก 2 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
TOYOTA FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
8FD20         s/n / เลขซีเรียล : 11565
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
-
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องดีเซล
Lot No.
111
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 2 TON / รถยก 2 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
MITSUBISHI FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
FG20         s/n / เลขซีเรียล : F17B-03963
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
-
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องเบนซิน
Lot No.
070
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 2 TON / รถยก 2 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
MITSUBISHI FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
FD20         s/n / เลขซีเรียล : F18B-04743
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
-
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องดีเซล
Lot No.
108
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 2 TON / รถยก 2 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
TOYOTA FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
40-6FG20         s/n / เลขซีเรียล : 31488
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
-
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องเบนซิน
Lot No.
110
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 2 TON / รถยก 2 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
TCM FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
FD20C3         s/n / เลขซีเรียล : 2N005447
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
2007
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : -
Lot No.
145
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 2 TON / รถยก 2 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
NISSAN FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
NL02M20D         s/n / เลขซีเรียล : 000062
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
2004
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องดีเซล
Lot No.
146
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 2 TON / รถยก 2 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
TOYOTA FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
40-7FG20         s/n / เลขซีเรียล : 15036
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
-
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องเบนซิน
Lot No.
-
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 2 TON / รถยก 2 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
TOYOTA FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
60-5FD20         s/n / เลขซีเรียล : 60504
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
-
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องดีเซล
Lot No.
107
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 2 TON / รถยก 2 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
NISSAN IMPORT
 Model / รุ่น :
PJ02         s/n / เลขซีเรียล : PJ02-200165
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
-
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : -
Lot No.
069
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 2 TON / รถยก 2 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
TCM
 Model / รุ่น :
FHD20Z         s/n / เลขซีเรียล : F56-01088
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
-
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : -
Lot No.
072
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 1.8 TON / รถยก 1.8 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
MITSUBISHI FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
FGE18T      s/n / เลขซีเรียล : F25C-78059
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
2008
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องเบนซิน
Lot No.
147
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : BATTERY FORKLIFT 1.3 TON / แบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ 1.3 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
NISSAN FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
S1N1         s/n / เลขซีเรียล : S1N1E721693
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
-
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : -
Lot No.
065
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : BATTERY FORKLIFT 1.5 TON / แบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ 1.5 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
NISSAN FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
PL01M15         s/n / เลขซีเรียล : 000799
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
2005
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : -
Lot No.
066
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 1.5 TON / รถยก 1.5 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
KOMATSU FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
FG15C-18        s/n / เลขซีเรียล : 644463
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
2004
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องเบนซิน
Lot No.
067
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 1.5 TON / รถยก 1.5 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
TCM FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
FG15N16S      s/n / เลขซีเรียล : 12405775
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
-
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องเบนซิน
Lot No.
068
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 1.5 TON / รถยก 1.5 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
TOYOTA FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
8FGL15      s/n / เลขซีเรียล : 31358
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
2010
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องเบนซิน
Lot No.
071
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 1.5 TON / รถยก 1.5 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
TCM FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
FG15T19      s/n / เลขซีเรียล : 18H11309
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
2004
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องเบนซิน
Lot No.
148
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 1.5 TON / รถยก 1.5 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
TOYOTA FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
7FG15      s/n / เลขซีเรียล : 18405
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
2003
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : เครื่องเบนซิน
Lot No.
149
 
 
 
 
รถยก ฟอร์คลิฟ รถฟอร์คลิฟ โฟร์คลิฟ forklift ยี่ห้อ ทีซีเอ็ม TCM รุ่น FD30T3 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บางกอกอ๊อคชั่น ถนนบางนาตราด กม.18 ประมูลเครื่องจักร
 Type / ประเภท : FORKLIFT 0.9 TON / รถยก 0.9 ตัน
 Maker / ยี่ห้อ :
TCM FROM JAPAN
 Model / รุ่น :
FB9-7      s/n / เลขซีเรียล : 81B03877
 c/n / เลขคัสซี :
-                                                                     Hour / ชั่วโมง : -
 Year / ปี : 
-
 Minimum Price / ราคาขั้นต่ำ :  
-
 Description / รายละเอียด : -
Lot No.
150
 
     
หน้าหลัก
AmazingCounters.com

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          :: Tel : (662) 312-6959-62, 740-7881 Fax : (662) 740-7884 , (662) 740-7994 Email : info@bangkokauctioneers.com
          @ 2008 - 2017 Copy right Bangkok Auctioneers All Rights Reserved.